Kronikk i Stavanger Aftenblad

Lørdag 28. august stod kronikk av Karl Emil jr om prosessen rundt Stavanger stasjon i Stavanger Aftenblad. I teksten blir også masterprosjektet “The Terminal Archive” beskrevet.  Trykk her for å lese kronikken.