Hva gjør arkitekten?

Enkle skisseforslag

Idéutvikling av bygg og områder

Rådgiving fra skisser til ferdig bygg

Oppmåling av eksisterende bygg og tilstandsrapport

Interiørløsninger, innredning, material og fargeforslag

Kalkyler, byggekostnader

Tilstandsrapport

Søknader til det offentlige

Interiør

Byggetegninger

Byggebeskrivelser for innhenting av priser

Bistand til kontraktsinngåelse med håndverkere og entreprenører

Oppfølging på byggeplass

Byggeledelse

Enebolig, Barstad, Lund.

Nybygg og tilbygg
Vi har erfaring fra mange ulike kategorier bygg, med hovedvekt på skolebygg, ofte i kombinasjon med tilbygg og rehabilitering. Vi har erfaring fra rutinene med prosjektering for stat, fylke og kommuner. Om det er en skole, en bolig eller en garasje du planlegger å bygge, er dine behov, tomtens muligheter og prosjektets rammer like viktige å forstå. Vi har lang erfaring i å lytte til oppdragsgiver og å jobbe tett med våre kunder fra skisse til ferdig bygg.

Solborg Folkehøgskole, rehabilitering.

Rehabilitering, Solborg, Stavanger

Rehabilitering og ombygging
Eksisterende bygningsmasse er en stor ressurs som ofte kan tilpasses nye funksjoner og gjeldende forskrifter. Eldre fasader må som regel fornyes, gjerne i forbindelse med etterisolering, og kan gi bygget et nytt spennende ansikt eller tilbakeføres til det opprinnelige uttrykket. En tilstandsrapport kan være verktøyet for å vurdere kostnader, muligheter og begrensninger.

Verneverdig tun, Pittergarden, Vikeså

Eldre bygg
Endringer på gamle bygg krever ofte en tilnærming som både har respekt for fortidens byggeskikk og nåtidens krav til forskrifter og funksjoner. Vi har innsikt og erfaring med endringer på eldre bygg og verneklasser av flere kategorier og oversikt over regelverk og støtteordninger som finnes. For rehabilitering av Pittergarden på Vikeså fikk vi byggeskikkprisen i Bjerkreim i 2010.

Frøyland skule, aula, nybygg og rehabilitering.

Aula, Frøyland skule, Time

Interiør
Fagpersonell kan utarbeide tegninger for interiør og være med og gi forslag til farger, materialvalg og belysning. Ved større innredninger har vi erfaring fra beskrivelser for innhenting av priser.

Mikro grindbygg, Bergen

Private boliger og småbygg
Uansett omfanget av det du ønsker å bygge kan det være lønnsomt å bruke arkitekt. De fleste private bygger en eller få ganger og får liten erfaring i å håndtere egne byggesaker. En erfaren arkitekt kan være din samarbeidspartner i prosessen med utforming og din tillitsmann i møte med lover og regler, kommune og entreprenør.