Søknad om tilbygg i vinkel til 50-talls hus er godkjent. Igangsettingstillatelse er søkt om og arbeidet begynner rett over ferien.