Byggesaken er til behandling i Sandnes kommune. Det er kommet merknader fra naboer om høyde til opprinnelig prosjekt og de nye tegningene er nå til gjennomsyn av naboer.