Ombygging omfatter bruksendring av lokale fra butikk til restaurant, endring i planløsning og fasadeendring.