Aktuelle referanseprosjekter

Privat bolig: Våningshus på 65/4 Barstad i Egersund,  Skjævelandsveien 7, Vikeså.

Offentlig: Skoler i flere kommuner bl.a. Time, Stavanger, Sandnes, Rogaland fylkeskommune.

Industri: Grieg Seafood Stjernelaks, Helgøy.

Antikvarisk rehabilitering: Verneverdig tun Pittergarden, Vikeså. Lindøy , institusjon

Rehabilitering: Solborg Folkehøgskole, Stavanger.